Politică de confidențialitate

Societatea prelucreaza o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizeaza Site-ul și/sau orice Serviciu oferit de S.C. ONERO S.R.L.

Aceasta politică de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICARE DINTRE SERVICIILE NOASTRE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ POLITICĂ PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

S.C. ONERO S.R.L, o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Romania, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul Site-ului și/sau în contextul Serviciilor oferite prin intermediul sau în legătură cu Site-ul.

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea poate fi contactată folosind următoarele date de contact:

Responsabilul cu Protecția Datelor
S.C. ONERO S.R.L
CUI: RO 14497474
Nr. Ord. Reg. Com.: J33/118/2002
Adresa: Str. Humorului Nr. 54, Șcheia, Suceava
Telefon: 0748204848
E-mail: contact@pensiunea-confort.ro

Ce date prelucrăm?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați Site-ul, mai exact atunci când ne contactați prin orice mijloace de comunicare. De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind cookie-urile.

Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate, [inclusiv pe baza unor analize avansate]

Analize și statistici privind funcționarea Site-ului, cookie-urilor și tehnologii similare

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează Site-ul sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajuta să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile Site-ului. În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookie-uri și alte tehnologii similare conform Politica privind cookie-urile.

Apărarea drepturilor și intereselor în justiție

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

Cui dezvăluim datele?

Datele dvs. cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare conform celor descrise în Politica privind cookie-urile.

Cât păstrăm datele?

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

 • Dreptul de acces
  • puteți obține de la noi confirmarea că prelucram datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării.
 • Dreptul de a corecta datele
  • puteți să solicitați să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergere
  • puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
 • Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție
  • puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.
 • Restricționare
  • în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  • în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
  • aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania.
   B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România
   anspdcp@dataprotection.ro

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE MAI SUS, NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECȚIUNEA 1 (DATE DE CONTACT).

Preferințe de confidențialitate
Când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la servicii specifice, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea unor tipuri de cookie-uri poate afecta experiența dvs. pe site-ul nostru web și serviciile pe care le oferim.